ReŁnie 1 juli 2017


Reünie Sportvereniging Hulhuizen

 

Uitnodiging

 

Beste leden/oud leden

 

Op zaterdag 1 juli 2017 vieren wij het 50 jarig jubileum van Speeltuinvereniging Hulhuizen. Op dat moment bestaat de Sportvereniging Hulhuizen 45 jaar en vieren we dit lustrum gezamenlijk met een feestelijke middag in Hulhuizen.

 

Zoals jullie weten bestaat het voetbal in Hulhuizen alleen nog in een recreatieve vorm en niet meer in competitie verband via de KNVB. Ruim 32 jaar was dit wel het geval en hebben vele dames en heren teams de groen/witte kleuren van SV - Hulhuizen verdedigd. Regelmatig was er een klein succesje maar plezier en betrokkenheid voerde de boventoon. De voorheen actieve leden zijn uitgewaaierd en hebben inmiddels een respectabele leeftijd met kinderen en kleinkinderen en zien we voor een deel weer terug in de speeltuin.

 

Regelmatig komen we oud-leden tegen die ons herinneren aan deze tijd. Het zou dan ook fantastisch zijn om bij deze gelegenheid vele van u te mogen ontmoeten. Zie het als een reünie, een informeel samen zijn in de speeltuin met partner, kinderen en kleinkinderen onder het genot van een drankje, muziek, kinderactiviteiten en een fototentoonstelling.

 

Aangezien wij niet meer over de actuele adressen van de leden beschikken doen wij hierbij een oproep om leden en oud-leden hierbij te betrekken. Enkele leden benaderen wij persoonlijk met het verzoek dit verder uit te dragen zodat dit wijd en zijd bekend is.

 

Om enig inzicht te krijgen in de deelname zou het fijn zijn als jullie dit voor 22 juni per mail stichting@hulhuizen.nl even laten weten. Verspreiding van deze uitnodiging via ieders persoonlijke Facebook stellen wij zeer op prijs. Jullie medewerking is belangrijk voor het doen slagen van deze reünie. De opening staat gepland op1 juli 2017 om 15.00 uur

 

Het zou mooi zijn vele van jullie bij dit jubileum weer een keer te ontmoeten.

 

Organisatie Reünie

 

Jan Huisman

Bas Vermaas