Taken en aandachtsgebieden


 

 

Onderhoud gebouwen / terreinen / velden /attributen
Beheer en exploitatie kantine
Organisatie festiviteiten w.o. Pinksterfestijn
Vergunningen
Contracten
Sponsoring
Verhuur accommodatie                    
Verzekeringen
Ledenbestand (indirect)
Contributies (indirect)
Belastingen (gemeentelijk / overheid)
Subsidies
Financieel beheer
Bestuur-en algemene ledenvergaderingen

 

 

Kortom het behartigen van de belangen ten behoeve van het welzijn van de verenigingen en hiermee samenhangende activiteiten.