Grootse uitbreidingsplannen 2013/2014


Grootse plannen bij Sport- en Speeltuinvereniging Hulhuizen

 

Na een periode van wikken en wegen heeft Stichting Sport- en Speeltuinvereniging Hulhuizen besloten om beide kunstgras tennisbanen te verwijderen. De banen zijn ruim 20 jaar in gebruik geweest, de mat is versleten en niet meer geschikt voor tennis. De animo voor tennis is de laatste jaren sterk afgenomen waardoor vernieuwing van het kunstgras een verkeerde investering zou zijn. Deze ruimte zal aan de speeltuin voor gebruik worden toegevoegd.

 

Het plan is om de speeltuin uit te breiden met nieuwe speelmogelijkheden. Het aanwezige kasteel zal worden aangepast zodat de bestaande speeltuin een aaneengesloten ruimte wordt met de te realiseren uitbreiding op de locatie van de tennisbanen. Een sfeerplan is opgesteld waarin is opgenomen een air-trampoline, survivalbaan, tienerbanken, huidige pondo, skelter/skatebaan met de mogelijkheid in de winter een ijsbaan te creëren, een dubbele curver en als eyecatcher een piraten schip met een vlot op veren centraal in het midden van de ruimte. Al met al een ambitieus plan wat voorziet in een fantastische uitbreiding van de speelgelegenheid voor kinderen van 4 tot en met 14 jaar in deze regio.

 

De bestaande ondergrond voor het inrichten van een speeltuin voldoet nu niet aan de hiervoor gestelde eisen en zal geheel worden aangepast. Deze werkzaamheden vinden plaats in het 4e kwartaal van 2013. Vervolgens zal in het voorjaar van 2014 de opbouw van de speelattributen plaatsvinden. Het streven is om de officiële opening gelijktijdig met het pinksterfestijn in 2014 te verrichten.

 

De uitbreiding wordt in eigen beheer en zelfwerkzaamheid gerealiseerd met medewerking van gerenommeerde uitvoerders en leveranciers. Tijdens deze werkzaamheden blijft de speeltuin normaal geopend. Ter plaatse van de werkzaamheden wordt het tijdelijk een bouw terrein en is dit niet toegankelijk voor kinderen en bezoekers.

 

Uitbreiding speeltuin 1e fase 2013

 

Plan

 

Het plan waarin genoemd de eerder beschreven attributen zal volledig worden ingericht zoals op bijgaande sfeerschetsen is aangegeven.

 

 

 

                                        

 

                                         

 

 

 

 

Uitvoering

 

Zoals eerder vermeld zijn in het 4e kwartaal van 2013 de werkzaamheden gestart. Het kunstgras van beide tennisbanen is in banen gesneden opgerold en afgevoerd. Zo’n 35 ton kunstgras wordt gerecycled en krijgt weer een nieuwe bestemming. De ondergrond bestaande uit lava en ophoogzand is afgegraven. In totaal is circa 350 kubieke meter afgevoerd. De afrasteringen en tegelpaden zijn deels verwijderd, struiken en bomen gerooid waarna het terrein is geëgaliseerd.

 

Vervolgens is het nieuwe plan ter plaatse in het terrein uitgezet. De plaats van de nieuwe toestellen bepaald, ondergronden geheel nieuw aangelegd, inclusief ondergrondse fundaties en voorzien van circa 300 kubieke meter met het juiste bodemmateriaal zodat deze voldoen aan de voorgeschreven regelgeving. De ijsbaan / skelterbaan is verdiept aangelegd en gestabiliseerd, voorzien van asfalt toplaag en benodigde drainage. Het terras is uitgebreid en de zitjes gerenoveerd.

 

Verder zijn drie bestaande toestellen verplaatst en voorzien van nieuwe fundaties. Het kasteel en fitnessbaan zijn deels 90 graden gedraaid en herplaatst. De Multi Ponde is verhuisd naar het nieuwe deel van de speeltuin. Ook zijn hekwerken en poorten vernieuwd of herplaatst. Om een indruk te krijgen van de uitgevoerde werkzaamheden zijn enkele foto’s hier onderstaand te zien.  De voorbereidingsfase, wat een arbeidsintensieve aangelegenheid was, is hiermede gereed. Afhankelijk van de weersomstandigheden vindt de verdere opbouw volgend jaar plaats in de maanden maart / april en de afwerking in mei. Tot die tijd blijft het nieuwe terrein een bouwlocatie en tot nader bericht verboden toegang. De opening is voorzien in het Pinksterweekend 2014. Nadere informatie hierover volgt. Ter illustratie zie foto's 1 t/m 70.

 

Uitbreiding speeltuin 2e fase 2014

 

In de periode maart en april 2014 is de opbouw van attributen voortgezet. Geïnstalleerd zijn de toestellen zoals in de eerder vermelde plannen genoemd. De ondergronden zijn verder bewerkt. Beplanting is ingedeeld en deze locaties voorzien van tuinaarde. Het gras is ingezaaid, struiken en beukenhaag gepoot.  Verder is schuin voor het piratenschip een fraaie paardenkastanje boom geplaatst. De afrastering is hersteld zodat een veilige afscheiding met de aangrenzende parkeerplaats weer is gerealiseerd. In de maand mei 2014 worden de restpunten verder afgewerkt en de attributen geïnspecteerd, zodat een veilig gebruik zeker is gesteld. De heropening van de speeltuin is zaterdag 7 juni 2014 om 14.30 uur. Tot deze datum blijft het terrein van de uitbreiding gesloten en is de toegang verboden. Nadere informatie betreffende de opening volgt. Aan deze uitbreiding, met een doorlooptijd van een jaar, is gewerkt door bestuursleden, vrijwilligers en selectieve inzet van aannemers. Ter illustratie zie foto's 71 t/m 100.

 

 

1
1a
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27
71
28
29
30
31
72
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
terug naar overzicht