Activiteiten

2023

Iedereen is in 2023 weer van harte welkom in de speeltuin en bij de activiteiten. Leden ontvangen nadere informatie over deze activiteiten.
Voorlopig ziet de agenda voor 2023 er als volgt uit:

6 maart:
Vrijwilligersbijeenkomst

11 maart:
NL-doet  09.30 – 13.00 uur

1 april:
Paasactiviteit t/m groep 4 
10:00 – 12:00 uur

17 tot en met 21 juli:
Speelweek vanaf 6 jaar

6 september    
Buitengewone Algemene Ledenvergadering
Aanvang 20.00 uur
Algemene Ledenvergadering
Aanvang 20.30 uur

9 september    
Speeltuindagmiddag en officiële opening Speelfort
12:30 – 15:00 uur

4 oktober    
2e Buitengewone Algemene Ledenvergadering
Aanvang 20.00 uur

27 oktober:
Halloween (groep 5 t/m 8)
19.00 – 21.00 uur

28 oktober:
Halloween ochtend  t/m groep 4
10.00 – 12.00 uur

28 oktober:
Halloween optocht (‘s avonds)
vanaf 19.00 uur

26 november:
Sinterklaasfeest vanaf  2  t/m 8 jaar