Privacy verklaring

Privacy verklaring Stichting Sport- en Speeltuinvereniging Hulhuizen

Stichting Sport- en Speeltuinvereniging Hulhuizen, hierna te noemen de vereniging, verwerkt persoonsgegevens. Hierover wil de vereniging u graag duidelijk en transparant informeren. Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van ons privacy beleid, dan kunt u contact met ons opnemen via een email aan stichting@hulhuizen.nl

Gegevensverwerking
De vereniging verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van haar leden- en vrijwilligersadministratie, aanmelding activiteiten, en om te informeren over acties en projecten. De vereniging verstrekt persoonsgegevens niet aan derden.
De vereniging draagt zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van haar systemen waarin persoonsgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen we zeker dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die vanuit hun functie bevoegd zijn. De persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor de aangegeven doeleinden en daarmee verenigbare doeleinden.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
De vereniging kan persoonsgegevens over u verwerken, omdat u deze zelf bij het invullen van een aanmeldformulier aan de vereniging hebt verstrekt.
Wij verwerken bijzondere persoonsgegevens, zoals allergieën of andere aandoeningen van medische aard alleen wanneer dat noodzakelijk is voor onze dienstverlening, en enkel met uw toestemming.

Waarom gebruikt de vereniging Hulhuizen mijn gegevens?
De vereniging verwerkt uw persoonsgegevens om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn en telefonisch en/of schriftelijk contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, of indien dat (bijv. in geval van een calamiteit in en rond de speeltuin) nodig is. Daarnaast kan de vereniging uw gegevens gebruiken door u te informeren over een nieuwe activiteit. Ook worden uw persoonsgegevens verwerkt ter ondersteuning van administratieve processen rondom zaken als contributie en statistische analyses.

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?
De vereniging bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Gegevens gerelateerd aan uw lidmaatschap worden in beperkte vorm na uitschrijving bewaard om statistische informatie, zoals ledenaantallen over de jaren heen, juist te kunnen blijven genereren. En om eventueel contact op te kunnen nemen met oud-leden wanneer er een reünie plaatsvindt.

Deelt de vereniging Hulhuizen mijn gegevens met anderen?
De verenigingen verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Kan ik mijn gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar stichting@Hulhuizen.nl

Wijzigingen privacy beleid
De Stichting Sport- en Speeltuinvereniging houdt zich het recht voor het privacy beleid te wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze privacy verklaring.