Stichting

Stichting Sport-en Speeltuinvereniging Hulhuizen is 23 maart 1992 opgericht om de wederzijdse belangen te behartigen. Zowel de Sportvereniging als de Speeltuinvereniging Hulhuizen hebben middels een notariele volmacht de Stichting in staat gesteld om hun eigendom en zaken te beheren, hun belangen waar te nemen, voor hun rechten op te komen en hen daarbij te vertegenwoordigen.

De Stichting is volledig rechtsbevoegd en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41058314.