AED
AED op locatie

Mede door bemiddeling van de Stichting Kloppend Hart Lingewaard vertegenwoordigd door voorzitter Nico Gerritsen, is er bij de vereniging een AED ( Automatische Externe Defibrillator ) geplaatst. De AED is beschikbaar gesteld door de Rabobank Oost Betuwe en op 14 november 2013 door directeur Thea van Bommel a.i. overhandigd waarvoor wij onze hartelijk dank hebben uitgesproken. Hiermede voldoet de vereniging aan de algemene plaatselijke verordeningen bij activiteiten. De vereniging draagt zorg voor opleiding van enkele leden zodat verantwoord gebruik is gewaarborgd.

De AED hangt aan de muur van het gebouw aan parkeerplaatszijde en is opgenomen in het reguliere bestand.