Certificering speellocatie

De speellocatie en speeltoestellen worden maandelijks door vrijwilligers met kennis van zaken geïnspecteerd op veiligheid en zo nodig ook tussentijds gerepareerd. Daarnaast vindt een maal per jaar inspectie plaats door een onafhankelijke instantie waarna het certificaat veilige speellocatie bij goedkeuring voor een jaar wordt verlengd.

Vastgesteld is dat een en ander voldoet aan Warenwetbesluit-en Speeltoestellen (WAS) en Europese veiligheidsnormen. NEN – EN – 1176 en -1177. Het ontvangen certificaat is geldig tot 1 januari 2025

Certificaat veilige speellocatie 2024