Doelstelling

Stichting Sport-en Speeltuinvereniging Hulhuizen is 23 maart 1992 opgericht om de wederzijdse belangen te behartigen. Zowel de Sportvereniging als de Speeltuinvereniging Hulhuizen hebben middels een notariële volmacht de Stichting in staat gesteld om hun eigendom en zaken te beheren, hun belangen waar te nemen, voor hun rechten op te komen en hen daarbij te vertegenwoordigen. De Stichting is volledig rechtsbevoegd en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41058314.

 

Stichting bestuur

B. Vermaas:
Voorzitter/Secretaris/2de Penningmeester

J.P.H. Driessen:
Penningmeester

Mevr. D. Hoogveld:
Ledenadministratie/2de Secretaris

 

Taken en aandachtsgebieden
 • Onderhoud gebouwen / terreinen / velden /attributen
 • Werven en aansturen van vrijwilligers
 • Organisatie vereniging festiviteiten
 • Verzorgen vergunningen
 • Aangaan en afsluiten contracten
 • Onderhouden sponsor zaken
 • Verzekeringen m.b.t opstal / inboedel en W.A
 • Actualiseren ledenbestand (indirect)
 • Facturering contributies (indirect)
 • Belastingen (gemeentelijk / overheid)
 • Aanvragen subsidies
 • Financieel beheer en opstellen balans en exploitatie overzicht
 • Het organiseren van bestuur-en algemene ledenvergaderingen

Kortom en voor zo ver niet benoemd, het behartigen van de belangen ten behoeve van het welzijn van beide verenigingen en hiermee samenhangende activiteiten.