Accommodatie

De accommodatie bestaat uit een clubgebouw waarin zich bevindt, keuken met bergingen, kantineruimte, bestuurskamer, toiletgroepen, vijf kleedlokalen en een bezoekersruimte. Verder is er een speelveld met verlichting en een fantastische speeltuin met skelterbaan en skelters. De staat van onderhoud is perfect en de speelattributen voldoen aan het vigerende attractiebesluit en zijn alle gecertificeerd.

Onderhoud accommodatie
In december 2009 is na ruim 25 jaar groot onderhoud verricht aan kantineruimten van de accommodatie. De keuken is geheel gestript en vervangen, inclusief de benodigde apparatuur. De kantineruimte, bestuurskamer en toiletgroepen zijn voorzien van frisse kleuren en het interieur is deels vervangen. Al met al een grote klus waaraan menig uurtje aan besteed is. Het geheel ziet er weer verzorgd en eigentijds uit. Mede door een grote mate van zelfwerkzaamheid is een mooi resultaat bereikt. Ter illustratie zijn enkele foto’s toegevoegd. In de maand januari 2010 worden nog enkele restwerkzaamheden uitgevoerd waarna het weer goed toeven is in deze accommodatie.

Verkoop voetbalvelden Hulhuizen
Op 22 juli 2021 is er een koopovereenkomst getekend tussen Stichting Sport- en Speeltuinvereniging Hulhuizen en een zestal aanwonende families van de voetbalvelden. De overdracht van de velden zal 1 september 2021 plaats vinden. Het georganiseerde wedstrijdvoetbal is in 2004 beëindigd en een passende invulling is daarna niet meer tot stand gekomen. De activiteiten zijn in de loop der jaren verlegd naar spelen voor kinderen. Incidenteel konden hier de velden voor worden benut wat een onderbezetting teweeg bracht en dus niet meer rendabel was. De vereniging heeft voldoende ruimte beschikbaar voor haar huidige en toekomstige activiteiten en kijkt terug op een leuke periode met ruim 30 jaar competitievoetbal waarin met vereende krachten veel tot stand is gebracht.