Accommodatie

De accommodatie bestaat uit een clubgebouw waarin zich bevindt, keuken met bergingen, kantineruimte, bestuurskamer, toiletgroepen, vijf kleedlokalen, scheidsrechtersruimte en een behandelkamer. Verder zijn er twee voetbalvelden, een oefenhoek/speelveld met verlichting en een fantastische speeltuin met skelterbaan en skelters. De staat van onderhoud is perfect en de speelattributen voldoen aan het vigerende attractiebesluit en zijn alle gecertificeerd.

Voor sportieve activiteiten is de accommodatie te huur. Bij belangstelling kunt u contact opnemen met stichting@hulhuizen.nl

Onderhoud accommodatie

In december 2009 is na ruim 25 jaar groot onderhoud verricht aan kantineruimten van de accommodatie. De keuken is geheel gestript en vervangen, inclusief de benodigde apparatuur. De kantineruimte, bestuurskamer en toiletgroepen zijn voorzien van frisse kleuren en het interieur is deels vervangen. Al met al een grote klus waaraan menig uurtje aan besteed is. Het geheel ziet er weer verzorgd en eigentijds uit. Mede door een grote mate van zelfwerkzaamheid is een mooi resultaat bereikt. Ter illustratie zijn enkele foto’s toegevoegd. In de maand januari 2010 worden nog enkele restwerkzaamheden uitgevoerd waarna het weer goed toeven is in deze accommodatie.