Vernieuwing speeltuin
 
 
 
Voorbereiding realisatie speelfort 2023

Bij een nieuw speelfort komt veel om de hoek kijken, zeker als je geen standaard toestel plaatst en graag een special wil samenstellen zoals in de speeltuin in Hulhuizen het geval is. Je begint met het ontwikkelen van ideeën waarbij je altijd verplicht ben om te voldoen aan de veiligheid van speeltoestellen zoals geregeld in het Warenwetbesluit attractie-en speeltoestellen (WAS). Vervolgens wordt het plan voorgelegd aan de designafdeling van de leverancier en een onafhankelijke keuringsinstantie welke uiteindelijk na de opbouw een keuring verricht en certificatie van het toestel verleend. Dit traject verloopt 6 tot circa 9 maanden waarbij tussentijds de nodige bijstellingen plaatsvinden. Ook aan de ondergronden worden hoge eisen gesteld vanwege valpreventie. Het speelfort wordt gebouwd op de bestaande bult welke weer in profiel is gebracht en voorzien van schoon en speciaal zand. Het grondwerk en de opbouw van het nieuwe speelfort is in mei en juni 2023 gerealiseerd. Interesse?. Klik hier voor de fotogalerij van de stichting.

 

 

 

Uitbreiding zitgelegenheid 2023

Uit een eerder gehouden enquête onder speeltuintuinleden kwam naar voren dat er behoefte was aan meer zitplaatsen bij de speeltoestellen. Bij verwijdering van het kasteel en een nieuw te plaatsen speelfort is hier in mei invulling aan gegeven. Een lange zitbank, geschikt voor 12 personen, is gerealiseerd met uitzicht op het speelfort in de middag zon. Hiermee is weer een lang gekoesterde wens door zelfwerkzaamheid in vervulling gegaan. De totstandkoming hebben we vastgelegd in de fotogalerij van de stichting. Benieuwd? Klik hier

Vervanging kasteelgroep 2023

Na een gebruiksperiode van 24 jaar en intensief gebruik is de kasteelgroep toe aan vervanging. Het toestel heeft normaal gesproken een levensduur van 15 jaar maar door regelmatig onderhoud en de nodige tussentijdse aanpassingen was een langer gebruik verantwoord. Bevindingen van inspecties en onafhankelijke keuringen hebben bijgedragen aan dit besluit. Het kasteel was een blikvanger in de speeltuin en gewild om op te spelen. Het kasteel is in de maand april 2023 afgebroken. Dit hebben we vastgelegd in de fotogalerij van de stichting. Benieuwd? Klik hier

Nieuw speelfort

Een nieuw toestel zal in de maand mei 2023 worden geplaatst op de bestaande terp ( bult ). Dit toestel genaamd speelfort zal het vorige kasteel snel doen vergeten is de verwachting. Het  speelfort is speciaal voor onze locatie samengesteld en ontworpen. Dit toestel bevat minstens 15 speelmogelijkheden. Hiermee kun je onder andere denken aan 2 buisglijbanen, kruiptunnelgolf, kruipbuis, speelborden, klimwand etc. Het geheel zal verrassend zijn en is te veel om nu al bekend te maken. Ter illustratie zijn een bovenaanzicht en doorsnedes onderstaand weergegeven.
De montage zal in de 2e helft van mei 2023 plaatsvinden. De officiële opening van het speelfort is gepland op 9 september 2023 waarover nog nader zal worden bericht. Tijdens de montage is de speeltuin rondom de bult afgezet en niet toegankelijk.

Vervanging zweefmolen 2019

De zweefmolen met 8 schommels, het oudste speeltoestel van de speeltuin heeft ons verlaten. De zweefmolen heeft maar liefst 50 jaar dienst gedaan en is meerdere malen gerenoveerd en voorzien van beveiligingen om te kunnen blijven voldoen aan het attractiebesluit voor speeltoestellen. De zweefmolen had een grote aantrekkingskracht met vele speelmogelijkheden en zorgde voor vele sociale contacten. Veel kinderen hebben elkaar daar ontmoet en denken terug aan het speelplezier wat zij daar hebben beleefd. Het toestel was een eigen fabricaat en past helaas niet meer binnen de speelmogelijkheden op deze locatie. Vervanging is reeds voorzien. De oude ondergrond wordt in het geheel vervangen en een zeskantschommel zal worden geplaatst. Hieronder de oude situatie en een  afbeelding van de nieuwe versie welke in april 2019 is geplaatst. Zie Fotogalerij – Stichting – Verwijderen zweefmolen en plaatsen zeskantschommel.

 
Uitbreiding water – zandspelen 2019

Na de prachtige zomer van 2018 en veel belangstelling voor de speellocatie water-zandspelen is er besloten om dit deel te vernieuwen en uit te breiden. Het geheel is op de schop gegaan en opnieuw aangelegd. Bij het ontwerp van deze speellocatie zijn de wensen van de gehouden enquête onder de leden in 2018 voor zo ver als mogelijk meegenomen. Hierdoor is er meer zand en water met bijbehorende speeltoestellen zoals, 2 waterpompen, waterlopen in een te metselen rivierbedding met trek-gewichtssluizen, waterpaddenstoel, waterhaan met zitvlak en enkele zand-speelattributen. Hierbij is geplaatst een extra zitje met zonneschermdoek. De inrichting is zodanig dat er ook speelmogelijkheden zijn voor kinderen met een lichamelijke beperking. De werkzaamheden zijn in eigen beheer verricht met medewerking van toeleveranciers en was eind april 2019 gereed. Voor foto’s zie Fotogalerij – Stichting – Uitbreiding water-zandspelen.

Speelseizoen 2016

Voor het nieuwe speelseizoen wordt er weer de nodige aandacht besteed aan de speeltoestellen. Na een grondige inspectie gaat het oudste deel van de speeltuin volledig op de schop en worden de ondergronden opnieuw aangelegd. Vervangen wordt de houten zeskant schommel, klim Pyramide Vulkano, schommelstelling met klimtoren en touwladder. Deze toestellen zijn 20 jaar in gebruik geweest en nagenoeg einde levensduur. Deze worden vervangen door moderne en attractieve speeltoestellen. Het veerelement rodeo is verplaatst van het speelveld naar nabij water – zandspelen.

Nieuw worden geplaatst een door handkracht aangedreven draaischijf met hierop aangebracht draai functies en klim mogelijkheden voor de leeftijd 6 tot 12 jaar. Een helikopter, een duo schommel voor de kleintjes vanaf 2 jaar evenals een bootjes en duo schommel voor de grotere jeugd.

De werkzaamheden zijn in januari gestart. De nieuwe toestellen en ondergronden zijn medio mei speel gereed. Ter illustratie hieronder een tweetal afbeeldingen van de vier nieuw te plaatsen toestellen.

Speelseizoen 2015

In de winterperiode zijn door vrijwilligers weer de nodige werkzaamheden uitgevoerd om de speeltuin veilig en aantrekkelijk te houden. Toestellen zijn geïnspecteerd en gerepareerd waar nodig, gereinigd en ondergronden hersteld en schoongemaakt. Het gedeelte water – zandspelen heeft extra aandacht gehad. Het toestel zandburcht en vogelzwerm ( wip ) zijn verwijderd vanwege hun minder goede staat. Hiervoor zijn in de plaats gekomen twee hippe en trendy speeltoestellen, te weten: Coaster en Windsurf. Het aanwezige speelhuis is iets verplaatst en de zandbak vergroot zodat veilige speelruimte kon worden gerealiseerd vlak bij de familie zitbank. Tijdens NL-Doet zijn de overige toestellen grondig gereinigd, het houtwerk gedeeltelijk gebeitst en de plantperken gesnoeid. Met een ieders medewerking hebben we weer een mooi speelseizoen voor de boeg.

Grootse plannen bij Sport- en Speeltuinvereniging Hulhuizen 2013 / 2014

Na een periode van wikken en wegen heeft Stichting Sport- en Speeltuinvereniging Hulhuizen besloten om beide kunstgras tennisbanen te verwijderen. De banen zijn ruim 20 jaar in gebruik geweest, de mat is versleten en niet meer geschikt voor tennis. De animo voor tennis is de laatste jaren sterk afgenomen waardoor vernieuwing van het kunstgras een verkeerde investering zou zijn. Deze ruimte zal aan de speeltuin voor gebruik worden toegevoegd.

Het plan is om de speeltuin uit te breiden met nieuwe speelmogelijkheden. Het aanwezige kasteel zal worden aangepast zodat de bestaande speeltuin een aaneengesloten ruimte wordt met de te realiseren uitbreiding op de locatie van de tennisbanen. Een sfeerplan is opgesteld waarin is opgenomen een air-trampoline, survivalbaan, tienerbanken, huidige pondo, skelter/skatebaan met de mogelijkheid in de winter een ijsbaan te creëren, een dubbele curver en als eyecatcher een piraten schip met een vlot op veren centraal in het midden van de ruimte. Al met al een ambitieus plan wat voorziet in een fantastische uitbreiding van de speelgelegenheid voor kinderen van 4 tot en met 14 jaar in deze regio.

De bestaande ondergrond voor het inrichten van een speeltuin voldoet nu niet aan de hiervoor gestelde eisen en zal geheel worden aangepast. Deze werkzaamheden vinden plaats in het 4e kwartaal van 2013. Vervolgens zal in het voorjaar van 2014 de opbouw van de speelattributen plaatsvinden. Het streven is om de officiële opening gelijktijdig met het pinksterfestijn in 2014 te verrichten.

De uitbreiding wordt in eigen beheer en zelfwerkzaamheid gerealiseerd met medewerking van gerenommeerde uitvoerders en leveranciers. Tijdens deze werkzaamheden blijft de speeltuin normaal geopend. Ter plaatse van de werkzaamheden wordt het tijdelijk een bouw terrein en is dit niet toegankelijk voor kinderen en bezoekers.

Uitbreiding speeltuin 1e fase 2013

Plan
Het plan waarin genoemd de eerder beschreven attributen zal volledig worden ingericht zoals op bijgaande sfeerschetsen is aangegeven.

Uitvoering
Zoals eerder vermeld zijn in het 4e kwartaal van 2013 de werkzaamheden gestart. Het kunstgras van beide tennisbanen is in banen gesneden opgerold en afgevoerd. Zo’n 35 ton kunstgras wordt gerecycled en krijgt weer een nieuwe bestemming. De ondergrond bestaande uit lava en ophoogzand is afgegraven. In totaal is circa 350 kubieke meter afgevoerd. De afrasteringen en tegelpaden zijn deels verwijderd, struiken en bomen gerooid waarna het terrein is geëgaliseerd.

Vervolgens is het nieuwe plan ter plaatse in het terrein uitgezet. De plaats van de nieuwe toestellen bepaald, ondergronden geheel nieuw aangelegd, inclusief ondergrondse fundaties en voorzien van circa 300 kubieke meter met het juiste bodemmateriaal zodat deze voldoen aan de voorgeschreven regelgeving. De ijsbaan / skelterbaan is verdiept aangelegd en gestabiliseerd, voorzien van asfalt toplaag en benodigde drainage. Het terras is uitgebreid en de zitjes gerenoveerd.

Verder zijn drie bestaande toestellen verplaatst en voorzien van nieuwe fundaties. Het kasteel en fitnessbaan zijn deels 90 graden gedraaid en herplaatst. De Multi Ponde is verhuisd naar het nieuwe deel van de speeltuin. Ook zijn hekwerken en poorten vernieuwd of herplaatst. Om een indruk te krijgen van de uitgevoerde werkzaamheden zijn enkele foto’s hier onderstaand te zien. De voorbereidingsfase, wat een arbeidsintensieve aangelegenheid was, is hiermede gereed. Afhankelijk van de weersomstandigheden vindt de verdere opbouw volgend jaar plaats in de maanden maart / april en de afwerking in mei. Tot die tijd blijft het nieuwe terrein een bouwlocatie en tot nader bericht verboden toegang. De opening is voorzien in het Pinksterweekend 2014. Nadere informatie hierover volgt. Ter illustratie zie fotogalerij uitbreiding speeltuin.

Uitbreiding speeltuin 2e fase 2014
In de periode maart en april 2014 is de opbouw van attributen voortgezet. Geïnstalleerd zijn de toestellen zoals in de eerder vermelde plannen genoemd. De ondergronden zijn verder bewerkt. Beplanting is ingedeeld en deze locaties voorzien van tuinaarde. Het gras is ingezaaid, struiken en beukenhaag gepoot. Verder is schuin voor het piratenschip een fraaie paardenkastanje boom geplaatst. De afrastering is hersteld zodat een veilige afscheiding met de aangrenzende parkeerplaats weer is gerealiseerd. In de maand mei 2014 worden de restpunten verder afgewerkt en de attributen geïnspecteerd, zodat een veilig gebruik zeker is gesteld. De heropening van de speeltuin is zaterdag 7 juni 2014 om 14.30 uur. Tot deze datum blijft het terrein van de uitbreiding gesloten en is de toegang verboden. Nadere informatie betreffende de opening volgt. Aan deze uitbreiding, met een doorlooptijd van een jaar, is gewerkt door bestuursleden, vrijwilligers en selectieve inzet van aannemers.

 

Uitbreiding speeltuin 2010

Na renovatie van de speeltuin in het jaar 2000 en een toevoeging van enkele toestellen in 2007 is er nu een belangrijke uitbreiding onderhanden. Deze uitbreiding welke in maart 2010 zal worden gerealiseerd bestaat uit een zestal attributen welke verdeeld zijn over een oppervlak van ongeveer 500 m² en twee permanente kick doelen op het aangrenzende trapveld.

Om dit te realiseren was het noodzakelijk het terrein gedeeltelijk op te hogen en vervolgens te egaliseren op het niveau van het aanwezige maaiveld. Hierna is de lay-out bepaald, cunets gegraven en de ondergrond met benodigde vrije valruimte aangelegd. In totaal is circa 150 m³grond verplaatst en of aangevoerd en daarna 135 m³zand aangevoerd.

Nieuwe toestellen welke zijn of nog worden geplaatst zijn:

  • samengestelde klimkubussen, genaamd Bloqx 3
  • een klimklautertoestel met twistnet, zitjes, klimbuizen, balkons, dubbel dak, slingerrek, wokkels, verticale trap en glijbuizen, genaamd Pionier Pythagoras
  • een cirkelschommel met cardan rotatie
  • een 3-zits veertoestel, genaamd Papillio
  • een loopton
  • een riante boombank om de grote aanwezige boom
  • twee permanente kick doelen in aansprekende kleuren

 

Verder zijn alle schommels voorzien van kunststof bescherming om de kettingen en is de basketbalpaal naar het parkeerterrein verplaatst. Het bestaande toestel water-zandspelen is voorzien van nieuwe houten fundatiepalen en de waterpomp is gereviseerd.

Het nieuwe speelterrein is gedeeltelijk met gras ingezaaid en zal tot het pinksterweekend niet in gebruik zijn en is afgezet met rood / wit lint. In de tussenliggende periode vinden eveneens nog restwerkzaamheden plaats. De opening van de nieuwe toestellen in de speeltuin vindt plaats op zaterdag 22 mei 2010 om 14.30 uur. De realisatie van het een en ander is in eigen beheer en voornamelijk door enkele trouwe vrijwilligers verricht waarvoor onze welgemeende dank.

Met deze uitbreiding zijn spectaculaire en uitdagende toestellen toegevoegd welke geschikt zijn voor een brede groep kinderen. De kwaliteit en veiligheid voldoen aan de hieraan te stellen eisen. Inspecties worden in de gehele speeltuin met regelmaat verricht. Door deze uitbreiding is de speeltuin weer up-to-date en een aanwinst binnen de gemeente Lingewaard.