Het speeltuinbestuur heeft uitgebreid gesproken over het Halloween-weekend.

We weten hoeveel belangstelling is voor de optocht. Iedereen zal dan waarschijnlijk uitgebreid stil staan bij de creaties van de buurt. Het is ondoenlijk om dit op een verantwoorde manier vorm te geven. We zijn tot de conclusie gekomen om dit jaar geen Halloween weekend te organiseren.

Wel zijn we ideeën aan het uitwerken over een digitale creatieve wedstrijd in Halloween stijl.