Op 22 juli 2021 is er een koopovereenkomst getekend tussen Stichting Sport- en Speeltuinvereniging Hulhuizen en een zestal aanwonende families van de voetbalvelden. De overdracht van de velden zal 1 september 2021 plaats vinden. Het georganiseerde wedstrijdvoetbal is in 2004 beëindigd en een passende invulling is daarna niet meer tot stand gekomen. De activiteiten zijn in de loop der jaren verlegd naar spelen voor kinderen. Incidenteel konden hier de velden voor worden benut wat een onderbezetting teweeg bracht en dus niet meer rendabel was. De vereniging heeft voldoende ruimte beschikbaar voor haar huidige en toekomstige activiteiten en kijkt terug op een leuke periode met ruim 30 jaar competitievoetbal waarin met vereende krachten veel tot stand is gebracht.